Velkommen til Familielægerne Helsingør.

Nyt vedr. vanedannende medicin

Jævnfør Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer vedr. vanedannende medicin vil recepter på afhængighedsskabende medicin ske ved personligt fremmøde. Det kan ikke længere fornyes rutinemæssigt over telefon eller ved e-konsultation. Bestil derfor tid til en konsultation i god tid, da vi kan have op til 2-3 ugers ventetid. Ved vanedannende medicin forstås stærk smertestillende, beroligende og sovemedicin.

OBS!

Covid-19 udbrud i Danmark

Set i lyset af den seneste udvikling i Pandemien er det fra central side anbefalet, at vi, for at begrænse smittespredningen mest muligt, fortsat helst ikke ser patienter med infektions/luftvejssygdomme uden forudgående covid19 podning. Man kan få en tid i klinikken til vurdering, så snart negativ testsvar foreligger. Mange steder kan man efterhånden møde op til covid19 podning uden forudbestilt tid og hurtigt få svar. Børn under 6 år kan ses i klinikken efter telefonisk visitering uden covid 19 test er foretaget forinden.

De planlagte konsultationer og kontroller af kronikkere ser vi gerne. Vi overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og vi anvender sprit. For tiden anbefaler vi at man bærer mundbind/visir i venteværelset, men behøver ikke længere have det på under konsultationen.

Patienter mistænkt for Coronavirus skal fortsat ikke møde op i klinikken, men ringe og visiteres til rette sted.

Generelt kan siges, at det anbefales at patienter med symptomer fra luftvejene (mund, hals, næse, bronkier, mave, hoved og lunger) skal se tingene an i eget hjem. De vil som udgangspunkt IKKE blive tilbudt tid til vurdering som ellers. Dette også for at mindske smittespredningen. Det er dog nu muligt at patienter med lette symptomer selv kan booke tid til podning på www.coronaprover.dk.

Patienter med sværere symptomer skal stadig kontakte lægen, og vil blive tilbudt relevant udredning, og ved mistanke om Corona vil de blive tilbudt ambulant behandling på hospitalet/vurderingsklinikker eller egentlig indlæggelse.

Vi forventer at man bruger håndsprit ved ankomst i klinikken. Vi anbefaler man anvender mundbind i venteværelset men behøver det ikke længere under konsultationen.

Mød op til angivne tid. Det er ikke hensigtsmæssigt at sidde for længe i venteværelset. Man bør komme alene til konsultationen mm der er tale om børn eller folk med særligt behov for støtte under konsultationen.

COVID-19 vaccination

Hold øje med din e-Boks/pr brev hvor du vil blive inviteret til vaccination når det er din tur. Det er de nationale myndigheder der beslutter hvornår forskellige målgrupper inviteres til vaccination. Vaccinationerne vil foregå i et af de COVID-19 vaccinationscentre, som regionen har etableret rundt om i landet. Såfremt du er blevet vaccineret og får alvorlige bivirkninger, da kontakt os da vi har skærpet indberetningspligt til lægemiddelstyrelsen.

Influenza- og 23 valent Pneumokokvaccine 2020-21

Influenza vaccinations sæsonen er nu overstået.

Vi har nu fået den 23-valente Pneumokokvaccine igen, og den tilbydes som tidligere gratis til alle der er fyldt 65 år, beboerer på plejehjem og andre botilbud samt til en række udvalgte persongrupper under 65 år, der har særlig høj risiko at få invasiv pneumokoksygdom f.eks ved manglende milt. Tilbuddet med gratis Pneumokokvaccination er gældende til udgangen af marts 2021.

Influenza vaccinen

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til særlige risikogrupper, personer over 65 år, personer med visse kroniske sygdomme samt svært overvægtige personer og gravide i 2. og 3. trimester. Influenzavaccinen gives som en indsprøjtning. Fra du bliver vaccineret, går der typisk 2-3 uger, før du er beskyttet. Vaccinen beskytter sædvanligvis i 6-12 måneder og skal gives hvert år i god tid, inden influenzasæsonen starter. Er du først blevet syg, er det for sent at vaccinere. Hvis du vil undgå at blive smittet med influenza – og undgå at smitte andre – skal du:

  • Undgå tæt kontakt med personer, som du ved er syge.
  • Blive hjemme fra arbejde, skole eller lignende, hvis du er syg.
  • Undgå at hoste og nyse i din håndflade. Brug i stedet et engangslommetørklæde eller til nød ærmet.
  • Hyppigt vaske dine hænder med vand og sæbe – især efter at du har hostet, nyst eller pudset næse. Håndsprit (70 % – 85 %) kan også bruges og bør foretrækkes, hvis det er tilgængeligt.
  • Undgå at røre ved dine øjne, din næse eller din mund uden forudgående håndvask. Så nedsætter du risikoen for at blive smittet, selvom du skulle have fået smitte på hænderne.
  • Sørge for at holde fælles ting og overflader rene ved almindelig rengøring.

HPV catch-up vaccinations program til drenge født i 2006 og frem til 30. juni 2007, og til unge mænd i alderen 18-25 år, der er tiltrukket af mænd.

Tilbuddene om gratis HPV-vaccination mod anal cancer er midlertidige. De træder i kraft 1. februar 2020 og slutter 31. december 2021. Drengene skal vaccineres med 2 eller 3 vacciner afhængig af alder.

Plejehjem 

Familielægerne Helsingør er tilknyttet Plejehjemmet Montebello i Helsingør. Hver onsdag formiddag er en af lægerne at træffe på Plejehjemmet. 

Ferie og fridage:  læLæger:

Læge Jesper Elmquist indehaver af klinikken. Administrationsdag: tirsdag

Læge Martin Bruun indehaver af klinikken. Administrationsdag: onsdag

Læge Louise Fogtman Møller indehaver af klinikken. Administrationsdag: torsdag

Læge Palle Sederberg  er lægevikar i klinikken. Har fast 3 dage om ugen.

Læge Lotte Wessel Boisen er lægevikar i klinikken. Hun arbejder et par dage om ugen afhængig af behov.

Spl. Line Woldsted Andersen fri: skiftevis onsdag og fredag

Spl. Ida Fahlmann Hansen fri: skiftevis onsdag og fredag.

Spl. Mathilde Zahle fri: hver anden torsdag og fredag.

Spl. Berit Søndergaard fri: hver tirsdag og hver anden torsdag og fredag.

Kursus: Både sygeplejersker og læger tager løbende kurser. Af og til falder kurserne på samme dag, og klinikken vil da køre på et lavere blus. På de dage vil vi kun kunne tilbyde tider til akut sygdom.