Velkommen til Familielægerne Helsingør.

Klinikken holder lukket pga kursus d. 21/9-20. Ved uopsættelig behov for lægehjælp, kan læge Helle Bøgestrøm kontaktes på 49200500

Nyt vedr. vanedannende medicin

Jævnfør Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer vedr. vanedannende medicin vil recepter på afhængighedsskabende medicin ske ved personligt fremmøde. Det kan ikke længere fornyes rutinemæssigt over telefon eller ved e-konsultation. Bestil derfor tid til en konsultation i god tid, da vi kan have op til 2-3 ugers ventetid. Ved vanedannende medicin forstås stærk smertestillende, beroligende og sovemedicin.

Gratis Pneumokok vaccination

Tilbuddet omfatter alle over 65 år, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom fx ved manglende milt.

OBS!

Covid-19 udbrud i Danmark

Set i lyset af den seneste udvikling i Pandemien er det fra central side anbefalet, at vi, for at begrænse smittespredningen mest muligt, primært ser patienter med akutte problemstillinger som ikke kan udsættes.

Vi vil herfor i stor stil ringe rundt og tilbyde nye tider ude i fremtiden, eller forsøge at håndtere tingene pr. telefon.

Mange planlagte kontroller vil også blive aflyst eller udsat.

Patienter mistænkt for Coronavirus skal fortsat ikke møde op i klinikken, men ringe og visiteres til rette sted.

Generelt kan siges, at det anbefales at patienter med symptomer fra luftvejene (mund, hals, næse, bronkier, mave, hoved og lunger) skal se tingene an i eget hjem. De vil som udgangspunkt IKKE blive tilbudt tid til vurdering som ellers. Dette også for at mindske smittespredningen. Patienter med sværere symptomer vil blive tilbudt relevant udredning, og ved mistanke om Corona vil de blive tilbudt ambulant udredning på hospitalet eller egentlig indlæggelse.

Vi opfordrer kraftigt til at man bruger håndsprit ved ankomst i klinikken. Vi anbefaler samtidig, at man anvender mundbind i venteværelset og under konsultationen.

Mød op til angivne tid. Det er ikke hensigtsmæssigt at sidde for længe i venteværelset. Man bør komme alene til konsultationen mm der er tale om børn eller folk med særligt behov for støtte under konsultationen.

Influenza Vaccination fra d. 1/10-2020

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til særlige risikogrupper, personer over 65 år, personer med visse kroniske sygdomme samt svært overvægtige personer og gravide i 2. og 3. trimester. Influenzavaccinen gives som en indsprøjtning. Fra du bliver vaccineret, går der typisk 2-3 uger, før du er beskyttet. Vaccinen beskytter sædvanligvis i 6-12 måneder og skal gives hvert år i god tid, inden influenzasæsonen starter. Er du først blevet syg, er det for sent at vaccinere. Hvis du vil undgå at blive smittet med influenza – og undgå at smitte andre – skal du:

  • Undgå tæt kontakt med personer, som du ved er syge.
  • Blive hjemme fra arbejde, skole eller lignende, hvis du er syg.
  • Undgå at hoste og nyse i din håndflade. Brug i stedet et engangslommetørklæde eller til nød ærmet.
  • Hyppigt vaske dine hænder med vand og sæbe – især efter at du har hostet, nyst eller pudset næse. Håndsprit (70 % – 85 %) kan også bruges og bør foretrækkes, hvis det er tilgængeligt.
  • Undgå at røre ved dine øjne, din næse eller din mund uden forudgående håndvask. Så nedsætter du risikoen for at blive smittet, selvom du skulle have fået smitte på hænderne.
  • Sørge for at holde fælles ting og overflader rene ved almindelig rengøring.

Vi melder nærmer ud ang. vaccinationsdage når tiden nærmer sig.

Midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide pr. 1. november 2019

SSI vurderer at der er en kighosteepidemi i gang. Derfor indføres en midlertidig kighostevaccination til gravide i 3. trimester for at beskytte nyfødte børn indtil deres vaccination ved 3 måneders alderen. Tilbudet gælder resten af 2020. Vi tilbyder kighostevaccinationen gratis i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca 32. uge). Der gives kun en vaccination.

HPV catch-up vaccinations program til drenge født i 2006 og frem til 30. juni 2007, og til unge mænd i alderen 18-25 år, der er tiltrukket af mænd.

Tilbuddene om gratis HPV-vaccination mod anal cancer er midlertidige. De træder i kraft 1. februar 2020 og slutter 31. december 2021. Drengene skal vaccineres med 2 eller 3 vacciner afhængig af alder.

Plejehjem 

Familielægerne Helsingør er tilknyttet Plejehjemmet Montebello i Helsingør. Hver onsdag formiddag er en af lægerne at træffe på Plejehjemmet. 

Ferie og fridage:  læLæger:

Læge Jesper Elmquist indehaver af klinikken. Administrationsdag: tirsdag

Læge Martin Bruun indehaver af klinikken. Administrationsdag: onsdag

Læge Louise Fogtman Møller indehaver af klinikken. Administrationsdag: torsdag

Læge Palle Sederberg  er lægevikar i klinikken. Har fast 3 dage om ugen.

Læge Lotte Wessel Boisen er lægevikar i klinikken. Hun arbejder et par dage om ugen afhængig af behov.

Spl. Line Woldsted Andersen fri: skiftevis onsdag og fredag.

Spl. Ida Fahlmann Hansen fri: skiftevis onsdag og fredag.

Spl. Mathilde Zahle fri: hver anden torsdag og fredag.

Spl. Berit Søndergaard fri: hver tirsdag og hver anden torsdag og fredag.

Kursus: Både sygeplejersker og læger tager løbende kurser. Af og til falder kurserne på samme dag, og klinikken vil da køre på et lavere blus. På de dage vil vi kun kunne tilbyde tider til akut sygdom.