Velkommen til Familielægerne Helsingør.

Vanedannende medicin

Jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. vanedannende medicin vil recepter på afhængighedsskabende medicin ske ved personligt fremmøde. Det kan ikke længere fornyes rutinemæssigt over telefon eller ved e-konsultation. Bestil derfor tid til en konsultation i god tid, da vi kan have op til 2-3 ugers ventetid. Ved vanedannende medicin forstås stærk mertestillende, beroligende og sovemedicin.

Covid-19

Set i lyset af den seneste udvikling i Pandemien er det fra central side anbefalet, at vi, for at begrænse smittespredningen mest muligt, fortsat helst ikke ser patienter med infektions/luftvejssygdomme uden forudgående covid19 podning. Man kan få en tid i klinikken til vurdering, så snart negativ testsvar foreligger. Mange steder kan man efterhånden møde op til covid19 podning uden forudbestilt tid og hurtigt få svar. Børn under 6 år kan ses i klinikken efter telefonisk visitering uden covid 19 test er foretaget forinden.

De planlagte konsultationer og kontroller af kronikkere ser vi gerne. Vi overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og vi anvender sprit. For tiden kræver vi, at man bærer mundbind/visir i venteværelset og under konsultationen.

Patienter mistænkt for Coronavirus skal fortsat ikke møde op i klinikken, men ringe og visiteres til rette sted.

Generelt kan siges, at det anbefales at patienter med symptomer fra luftvejene (mund, hals, næse, bronkier, mave, hoved og lunger) skal se tingene an i eget hjem. De vil som udgangspunkt IKKE blive tilbudt tid til vurdering som ellers. Dette også for at mindske smittespredningen. Det er dog nu muligt at patienter med lette symptomer selv kan booke tid til podning på www.coronaprover.dk.

Patienter med sværere symptomer skal stadig kontakte lægen, og vil blive tilbudt relevant udredning, og ved mistanke om Corona vil de blive tilbudt ambulant behandling på hospitalet/vurderingsklinikker eller egentlig indlæggelse.

Ved spørgsmål til covid19 kan man tjekke hjemmesiden www.sst.dk og finde svar på blandt andet nærkontakter, øvrige kontakter og isolation.

Vi forventer at man bruger håndsprit ved ankomst i klinikken. Vi kræver at man anvender mundbind både venteværelset og under konsultationen.

Mød op til angivne tid. Det er ikke hensigtsmæssigt at sidde for længe i venteværelset. Man bør komme alene til konsultationen mm der er tale om børn eller folk med særligt behov for støtte under konsultationen.

COVID-19 vaccination (vaccinationer er pt sat i bero)

Hold øje med din e-Boks/pr brev hvor du vil blive inviteret til vaccination når det er din tur. Det samme gælder med 3. covid 19 vaccination. Det er de nationale myndigheder der beslutter hvornår forskellige målgrupper inviteres til vaccination, men du vil blive inviteret ca. 4½ måned efter 2. covid 19 vaccination for alle over 18 år. De 12-17 årige tilbydes stadig ikke 3. booster vaccination. De 5-11 årige kan vaccineres med 2 vacciner ved bestilling på www.vacciner.dk

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu 4. stik til personer, som har et meget svækket immunforsvar, fordi de forventes at have en nedsat eller manglende effekt af deres første vaccinationer.

Vaccinationerne vil foregå i et af de COVID-19 vaccinationscentre som regionen har etableret rundt om i landet, eller ved de praktiserende læger der har tilmeldt sig ordningen. Vi vaccinerer ikke mod Corona i klinikken.

Såfremt du er blevet vaccineret og får alvorlige bivirkninger, da kontakt os da vi har skærpet indberetningspligt til lægemiddelstyrelsen.

Pneumokokvaccine

Vi har stadig den 23-valente Pneumokok vaccine mod pneumoni, og den tilbydes som tidligere gratis til alle der er fyldt 65 år, beboerer på plejehjem og andre botilbud samt til en række udvalgte persongrupper under 65 år, der har særlig høj risiko at få invasiv pneumokok sygdom som f.eks ved manglende milt, folk med kronisk nyresygdom, hjertesygdom eller kronisk leverbetændelse. Svejsere kan også vaccineres pga. erhvervsrelateret øget risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Vaccinen holder i 6 år. Tilbudet frafalder ved udgangen december 2022

Influenza vaccinen (sæson 21-22 er slut nu)

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til særlige risikogrupper, personer på 65 år eller derover (fyldt 65 år inden 15/1-22), personer med visse kroniske sygdomme samt svært overvægtige personer og gravide i 2. og 3. trimester. Influenzavaccinen gives som en indsprøjtning. Fra du bliver vaccineret, går der typisk 2-3 uger, før du er beskyttet. Vaccinen beskytter sædvanligvis i 6-12 måneder og skal gives hvert år i god tid, inden influenzasæsonen starter. Er du først blevet syg, er det for sent at vaccinere. Hvis du vil undgå at blive smittet med influenza – og undgå at smitte andre – skal du:

  • Undgå tæt kontakt med personer, som du ved er syge.
  • Blive hjemme fra arbejde, skole eller lignende, hvis du er syg.
  • Undgå at hoste og nyse i din håndflade. Brug i stedet et engangslommetørklæde eller til nød ærmet.
  • Hyppigt vaske dine hænder med vand og sæbe – især efter at du har hostet, nyst eller pudset næse. Håndsprit (70 % – 85 %) kan også bruges og bør foretrækkes, hvis det er tilgængeligt.
  • Undgå at røre ved dine øjne, din næse eller din mund uden forudgående håndvask. Så nedsætter du risikoen for at blive smittet, selvom du skulle have fået smitte på hænderne.
  • Sørge for at holde fælles ting og overflader rene ved almindelig rengøring.

Vaccination af 2-6 årige: (pt ikke aktuelt)

Der tilbydes nu gratis vaccination af de 2-6 årige børn. Vaccinen administreres som næsespray, hvor dosis fordeles med et sprøjt i hver næsebor. Vaccinen består af 2 vacciner med 4 ugers mellemrum. Den kan fås til og med 14.januar 2022. Børn der er påbegyndt vaccination inden 15/1-22, men som mangler 2. vaccination, eller efter 1. vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres senest 28/2-22. Vaccinationen vil først og fremmest beskytte børnene og deres familie mod smitte, men vil også være med til at bremse influenzasmitten i befolkningen generelt, og dermed også undgå sygdom hos de sårbare grupper. Vi har hidtil ikke oplevet ret mange bivirkninger ved vaccinen, men der er nævnt lidt træthed, appetitløshed eller tæthed i næsen som bivirkning.

Kighostevaccination til gravide

Formålet med kighostevaccination i graviditeten er at beskytte spædbørn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret i 3-måneders alderen samt inden barnet er fuldt vaccineret ved 12-måneders alderen.

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Studier har vist, at kighostevaccination kan forebygge mellem 40 og 90% af kighostetilfælde hos spædbørn. Kighostevaccination i graviditeten er vist ikke at påvirke graviditet og fødsel negativt, ikke at give øget forekomst af komplikationer i spædbarnsalderen og at være sikker ift. amning. Ligesom for andre vacciner ses der primært bivirkninger i form af lokalreaktioner på indstikssted.

Kighostevaccinen gives i 3.semester af graviditeten. Tilbuddet udløber 31/12-22

Plejehjem 

Familielægerne Helsingør er tilknyttet Plejehjemmet Montebello i Helsingør. Hver onsdag formiddag er en af lægerne at træffe på Plejehjemmet. 

Ferie og fridage:  læLæger:

Læge Jesper Elmquist indehaver af klinikken. Administrationsdag: tirsdag. Arbejder til kl. 18 onsdag

Læge Martin Bruun indehaver af klinikken. Administrationsdag: onsdag – arbejder til kl. 18 mandag

Læge Louise Fogtman Møller indehaver af klinikken. Administrationsdag: torsdag. Arbejder til kl. 18 tirsdag

Læge Palle Sederberg  er lægevikar i klinikken. Har fast 3 dage om ugen.

Læge Lotte Wessel Boisen er lægevikar i klinikken. Hun arbejder et par dage om ugen afhængig af behov.

Læge Vibeke Svarre Lysand har fri torsdag

Spl. Line Woldsted Andersen fri: skiftevis onsdag og fredag

Spl. Ida Fahlmann Hansen fri: skiftevis onsdag og fredag.

Spl. Mathilde Zahle fri: hver anden torsdag og fredag.

Spl. Berit Søndergaard fri: hver tirsdag og hver anden torsdag og fredag.

De faste læger er begyndt at have arbejdsdag 1 dag ugentligt med mødetid 13-18, hvorfor det vil være muligt at få en sen tid en af de dage (man-ons).

Kursus: Både sygeplejersker og læger tager løbende kurser. Af og til falder kurserne på samme dag, og klinikken vil da køre på et lavere blus. På de dage vil vi kun kunne tilbyde tider til akut sygdom.